პაატა გუგუშვილი

ოქტომბერი 16, 2008

პ.გუგუშვილი: დღიურები, ჩანაწერები და მოგონებები

Filed under: 01 დღიურები — ტეგები:, , — ბესარიონი @ 1:25 AM

იხილეთ არქივი:
https://app.box.com/s/69938250a7f6b2b8cd52

აგრეთვე:
https://www.scribd.com/collections/3322842/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98

პ.გუგუშვილის დღიურები, ჩანაწერები და მოგონებები მოიცავს 1933-1978 წლებს და შედგება 15 „საერთო“ რვეულისაგან:

 • რვეული 1
  11 იანვარი 1933 – 1 მაისი 1938
  რვეული 2
 • 10 აპრილი 1930 – 18 ივნისი 1936 [ 1939 ]
  რვეული 3
 • 7 თებერვალი 1939 – 11 ოქტომბერი 1943
  რვეული 4
 • 21 თებერვალი 1944 – 1946
  რვეული 5
 • 5 ივლისი 1947 – 1960
  რვეული 6
 • 25 იანვარი 1960 – 1963 [ 1967 ]
  რვეული 7
 • 1962 – 1966
  რვეული 8
 • 3.11.1967 – 5.6.1968
  რვეული 9
 • 21 აპრილი1968 – 1970
  რვეული 10
 • 2 ოქტომბერი 1970 – 10 დეკემბერი 1974
  რვეული 11
 • 1975 – 1977
  რვეული 12
 • 4 იანვარი 1978 – 1978
  რვეული 13
 • 5 იანვარი 1980 – 1982
  რვეული 14
 • 21 იანვარი 1983 – 1985
  რვეული 15
 • 18 თებერვალი 1986 – 22 თებერვალი 1978

ზემოთ ბმულებზე მითითებული მასალის გამოყენება დაშვებულია / ნებადართულია მხოლოდ მეცნიერული კვლევისათვის. ამ მასალის ან მისი რომელიმე ნაწილის რაიმე სახით გამოქვეყნება / პუბლიკაცია ბეჭდურ (წიგნები, გაზეთები, ჟურნალები) ან რაიმე სხვა სახის მედიაში (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი) დაუშვებელია საავტორო უფლებების მესაკუთრის საგანგებო წერილობითი ნებართვის გარეშე. ამ მასალის (CD / კომპაქტ დისკოზე ჩაწერილი ინფორმაციის) ასლის/ასლების გაკეთება დაუშვებელია. კატეგორიულად აკრძალულია ამ მასალის მასობრივი ტირაჟირება / კოპირება და გავრცელება დიგიტალური ფორმით (CD, მაგნიტური მატარებლები და სხვ.) ან ნებისმიერი სხვა ფორმით.

© ბესარიონ პაატას ძე გუგუშვილი

Blog at WordPress.com.