პაატა გუგუშვილი

ოქტომბერი 15, 2015

აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დღიურები და მოგონებები

«წიგნში პირველად იბეჭდება გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის, პედაგოგისა და საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს პ.გუგუშვილის მოგონებები და დღიურების ნაწილი, რითაც საზოგადოების ფართო წრისათვის ცნობილი გახდება მისი მემკვიდრობის კიდევ ერთი მხარე.»

© თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა
თბილისი, 2015

View this document on Scribd

ოქტომბერი 16, 2008

პ.გუგუშვილი: დღიურები, ჩანაწერები და მოგონებები

Filed under: 01 დღიურები — ტეგები:, , — ბესარიონი @ 1:25 AM

იხილეთ არქივი:
https://app.box.com/s/69938250a7f6b2b8cd52

აგრეთვე:
https://www.scribd.com/collections/3322842/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98

პ.გუგუშვილის დღიურები, ჩანაწერები და მოგონებები მოიცავს 1933-1978 წლებს და შედგება 15 „საერთო“ რვეულისაგან:

 • რვეული 1
  11 იანვარი 1933 – 1 მაისი 1938
  რვეული 2
 • 10 აპრილი 1930 – 18 ივნისი 1936 [ 1939 ]
  რვეული 3
 • 7 თებერვალი 1939 – 11 ოქტომბერი 1943
  რვეული 4
 • 21 თებერვალი 1944 – 1946
  რვეული 5
 • 5 ივლისი 1947 – 1960
  რვეული 6
 • 25 იანვარი 1960 – 1963 [ 1967 ]
  რვეული 7
 • 1962 – 1966
  რვეული 8
 • 3.11.1967 – 5.6.1968
  რვეული 9
 • 21 აპრილი1968 – 1970
  რვეული 10
 • 2 ოქტომბერი 1970 – 10 დეკემბერი 1974
  რვეული 11
 • 1975 – 1977
  რვეული 12
 • 4 იანვარი 1978 – 1978
  რვეული 13
 • 5 იანვარი 1980 – 1982
  რვეული 14
 • 21 იანვარი 1983 – 1985
  რვეული 15
 • 18 თებერვალი 1986 – 22 თებერვალი 1978

ზემოთ ბმულებზე მითითებული მასალის გამოყენება დაშვებულია / ნებადართულია მხოლოდ მეცნიერული კვლევისათვის. ამ მასალის ან მისი რომელიმე ნაწილის რაიმე სახით გამოქვეყნება / პუბლიკაცია ბეჭდურ (წიგნები, გაზეთები, ჟურნალები) ან რაიმე სხვა სახის მედიაში (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი) დაუშვებელია საავტორო უფლებების მესაკუთრის საგანგებო წერილობითი ნებართვის გარეშე. ამ მასალის (CD / კომპაქტ დისკოზე ჩაწერილი ინფორმაციის) ასლის/ასლების გაკეთება დაუშვებელია. კატეგორიულად აკრძალულია ამ მასალის მასობრივი ტირაჟირება / კოპირება და გავრცელება დიგიტალური ფორმით (CD, მაგნიტური მატარებლები და სხვ.) ან ნებისმიერი სხვა ფორმით.

© ბესარიონ პაატას ძე გუგუშვილი

Create a free website or blog at WordPress.com.