პაატა გუგუშვილი

სექტემბერი 4, 2019

აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დღიურები და მოგონებები. თბილისი 2015, © თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა

Filed under: 11 სხვა და სხვა — ბესარიონი @ 8:29 AM

Create a free website or blog at WordPress.com.