პაატა გუგუშვილი

იანვარი 5, 2017

პაატა გუგუშვილი კომპიუტერულ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე

Filed under: 04 პ.გუგუშვილის სტატიები, Uncategorized — ბესარიონი @ 12:31 PM

Paata Gugushvili about computerized informational technologies.

წიგნიდან:ქართული სტამბის წიგნი. “საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში”. მონოგრაფიები. ტ. 7.  თბ., მეცნიერება, 1984. 896 გვ.
Georgian Printed Book. “Economic Development of Georgia and Transcaucasia in 19th-20th Centuries”. Vol.7. Tbilisi, Mecniereba, 1984, 896 pages.

Computers, mainframes, personal computers, data exchange.

Informatics and Informology — information collecting, systematization, security, exchange

Computers in management and planning. Worldwide information exchange (aka Internet). Computerized “Word Brain”.

Future progress of computerized systems-

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.